Termeni şi Condiţii

Site-ul shop.spiridusii.md („Website”) este deținut și operat de PP Revista Spiriduşii SRL. „Termeni și Condiții”, prezente pe această pagină, reglementează utilizarea de către dvs. a acestui site web, inclusiv toate paginile din acest site web (toate împreună denumite mai jos „Website”). Acești Termeni și Condiții se aplică în deplină valoare la orice utilizare de către dvs. a acestui Website și prin utilizarea acestui Website, acceptați în mod expres toți Termenii și Condițiile cuprinse aici, inclusiv Politica de Confidențialitate, Acordul Cumpărătorului și Condiţii de Returnare și Rambursare în calitate de cumpărător. Nu trebuie să utilizați acest site web, dacă aveți obiecții la oricare dintre acești Termeni și condiții.

Acest Website nu este destinat minorilor (definit ca cei care nu au împlinit 18 ani), deci nu utilizați acest Website dacă sunteți minor.


Restricții

Este interzis în mod expres următoarele:

 • publicarea oricărui material al Website-ului în orice suport media;
 • utilizarea oricărui produs descărcat de pe Website, altfel decât este descris în condițiile de furnizare;
 • modificarea, distribuirea, reproducerea, publicarea, vânzarea, sublicențierea, împărțirea, facerea publică și/sau demonstrarea, sau orice altă utilizare a materialului de pe Website fără permisiunea scrisă a shop.spiridusii.md sau dacă nu este permis în mod specific de legislația privind drepturile de autor;
 • oricare altă încălcare a drepturilor de autor;
 • utilizarea acestui Website contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau într-un mod care provoacă sau poate provoca daune Website-ului sau oricărei persoane sau entități comerciale;
 • implicarea în orice exploatare a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară în legătură cu acest Website sau în timpul utilizării acestui Website;
 • utilizarea acestui Website cu scop de marketing sau publicitate.

Limitarea și renunțarea de răspundere

 • Acest Website este furnizat pe principiul „as is” („așa cum este”).
 • În măsura permisă de legislația aplicabilă, shop.spiridusii.md renunță la toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita, legate de utilitatea în scopuri personalizate a produselor comercializate și de corespunderea acestora așteptărilor personale a cumpărătorului.
 • shop.spiridusii.md nu va fi responsabil pentru orice daună şi/sau pierdere (inclusiv daune şi pierderi indirecte sau specializate survenite în consecință) care rezultă din utilizarea sau ghidarea de orice informație sau produs vândut de pe Website, indiferent dacă este sau nu cauzat de orice greșeală de neglijență sau omisiune. Dacă o lege interzice excluderea unei astfel de răspunderi, shop.spiridusii.md își limitează răspunderea în măsura permisă de lege, la furnizarea informațiilor menționate.
 • Prin prezenta shop.spiridusii.md este eliberat în măsură deplină de toate responsabilitățile, costurile, demersurile, cauzele de acțiune, daune și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocatului) care decurg din, sau sunt cumva legate de, încălcarea dvs. de oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții. În astfel de cazuri, shop.spiridusii.md își rezervă dreptul să suspende contul utilizatorului sau să limiteze accesul la utilizarea serviciilor.
 • shop.spiridusii.md şi angajații săi nu vor fi responsabili în caz că nu reușesc să vă ofere un serviciu, un produs sau ajutor într-un termen rezonabil după ce este solicitat.
 • shop.spiridusii.md nu va fi responsabil dacă produsul oferit nu este potrivit pentru hardware-ul sau software-ul existent al utilizatorului.
 • În cazul în care se constată că o prevedere a acestor Termeni și Condiții nu poate fi aplicată sau este invalidă conform oricărei legi aplicabile, o astfel de imposibilitate sau invaliditate nu va face ca acești Termeni și Condiții să fie inaplicabili sau nevalizi în ansamblu, iar dispozițiile invalide vor fi omise fără a afecta restul dispozițiilor din prezentul document.

Link-uri către alte site-uri

shop.spiridusii.md nu a revizuit niciunul dintre site-urile web care se leagă de această pagină de pornire sau către care se leagă această pagină de pornire. shop.spiridusii.md nu este responsabil pentru conținutul oricăror alte site-uri web sau pagini legate sau conectate la acesta. shop.spiridusii.md nu susține sau sponsorizează astfel de link-uri. Astfel de link-uri sunt furnizate exclusiv pentru confortul și informațiile dvs. Urmând linkurile către orice alte site-uri web sau pagini veți fi pe propria dvs. răspundere. Aceste alte site-uri web sau pagini ar avea proprii termeni și condiții. Ar trebui să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza alte site-uri web sau pagini.


Limbi

Orice discrepanță de sens în Acorduri și/sau materiale, apărută între limbile de utilizare a Website-ului vor fi interpretate în favoarea variantei din limba română.


Acești Termeni și Condiții, inclusiv orice notificări legale și renunțări conținute pe acest Website, constituie întregul acord între shop.spiridusii.md și dvs. în legătură cu utilizarea acestui Website și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare cu privire la aceasta.


Rechizitele companiei:

PP Revista Spiriduşii SRL,
IDNO: 1006600062742,
Adresa juridică: bd.Traian 8/1, 57, mun.Chişinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-69-113-276,
Email: revista.spiridusii@gmail.com